Title: Vizuální identita libovolně zvoleného českého města
Other Titles: Visual identity of a chosen Czech city
Authors: Pelcová, Iva
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33317
Keywords: vizuální identita;město;značka;manuál;plakát;tiskovina;symbol;logo;historie;minulost;přítomnost;budoucnost;design;grafický design;vizitka;hlavičkový papír
Keywords in different language: corporate design;town;city;brand;manual;poster;printed matter;symbol;logo;history;past;present;future;design;graphic design;business card;letterhead
Abstract: Cílem práce bylo vytvoření jednotné vizuální identity města Stříbra. Během práce jsem zkusila hned několik přístupů k řešení. Nakonec jsem zvolila formu vytvoření silného, téměř heraldického nosného symbolu. Výsledná vizuální identita je moderní, avšak ctí historii města.
Abstract in different language: The aim of the work was to create a unified visual identity of the town of Stribro. I tried several approaches to the solution of this task. In the end, I chose to create a strong, almost heraldic symbol to be used as a logo and a carrier element of the whole visual identity. The resulting visual identity is modern but does honour the town's history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Iva-Pelcova_Vizualni-identita-mesta-Stribra.pdfPlný text práce16,72 MBAdobe PDFView/Open
Pelcova.pdfPosudek oponenta práce783,08 kBAdobe PDFView/Open
Pelcova_0.pdfPosudek vedoucího práce578,37 kBAdobe PDFView/Open
Pelcova_1.pdfPrůběh obhajoby práce389,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.