Title: UMĚNÍ NENÍ PRAVDA, ALE LEŽ, KTERÁ UMOŽŇUJE POZNAT PRAVDU
Other Titles: Art is not true, but lie, which makes notice of true
Authors: Hegedüsová, Eva
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Vernerová Volná Tereza, MgA. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33330
Keywords: šperk;experiment;člověk;metafora;telo;špongia;pva;návrat;surová forma
Keywords in different language: jewel;experiment;human;metaphor;body;sponge;pva;return;raw form
Abstract: Existencia človeka na Zemi je spojená s jeho fyzickým telom. Nemôže tomu byť inak. Vďaka nemu môže prežiť jeden ľudský život. Nepochybne je to najsilnejší zážitok človeka s matériou na tomto svete. Dieťa vstrebáva všetky informácie okolo seba. Prostredie, v ktorom vyrastá ho formuje. Všetky zážitky sa v človeku zapíšu. Prichádzame na svet ako tabula rasa. Opúšťame ho plný odtlačkov a rýh. Zaoberám sa témou pominuteľnej formy vecí. V projekte pracujem so špeciálnou špongiou, ktorá má schopnosť zachovať tvar v pevnej a suchej podobe. Keď sa namočí, vráti sa späť do svojej pôvodného tvaru. Voda tu má symbolickú úlohu.
Abstract in different language: The existence of man on Earth is connected with his physical body. It cannot be different. Thanks to it, he can live a human life. Admittedly, it is the most powerful experience of man with the material side of our world. A child like takes all the surrounding information. The environment in which it grows up shapes it. All experiences will be recorded in man. We come to the world as a "tabula rasa". We leave it full of imprints and grooves. I deal with this topic and the question of the temporary form of things. In the project, I use a special sponge that has the ability to fix the shape in a solid and dry condition. When it gets wet, it returns to the original form again. Water plays a symbolic role here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOM2018.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
Hegedusova.pdfPosudek oponenta práce729,3 kBAdobe PDFView/Open
Hegedusova_0.pdfPosudek vedoucího práce761,15 kBAdobe PDFView/Open
Hegedusova_1.pdfPrůběh obhajoby práce422,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.