Title: "Šperkem je vše, co za něj považujeme." /V. K. Novák
Other Titles: "Jewelry is all that behind it considers" / V. K. Novák
Authors: Menčíková, Veronika
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Verner Martin, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33332
Keywords: příroda;brož;objekt;dotyk;šperk;korek;měď
Keywords in different language: nature;brooch;object;touch;jewelry;cork;copper
Abstract: Hlavní inspirací je příroda. Jedná se o variabilní sérii šperků, které se díky dotyku zachvějí. Vyvolají potřebu se jich dotýkat, protože si o to říká materiál i tvar, stejně jako je to v přírodě. Objekty dotváříte tím, že měníte kompozici jednotlivých jehel, které zároveň plní funkci brože.
Abstract in different language: The main source of inspiration is nature. This is a versatile series of jewellery that shakes on touch. The jewels call after touch due to its material and shape, just as it is in nature. Draw objects by changing the composition of individual needles, which also perform the function of a brooch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
Mencikova.pdfPosudek oponenta práce331,8 kBAdobe PDFView/Open
Mencikova_0.pdfPosudek vedoucího práce530,63 kBAdobe PDFView/Open
Mencikova_1.pdfPrůběh obhajoby práce385,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.