Title: Koncept logistiky v rámci prototypové výroby
Other Titles: The concept of logistics of prototype production
Authors: Šedivý, Martin
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Faja Kamil, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33344
Keywords: výroba karosérií automobilů;manipulační prostředky;manipulační zařízení;cad
Keywords in different language: production of car bodies;handling device and equipment;cad
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem manipulačního prostředku, který slouží k přepravě a výrobě karoserií. Práce obsahuje popis a funkce jednotlivých částí manipulačního prostředku. Hlavní částí je návrh nové konstrukce manipulačního prostředku pro nové účely použití. Pro nové účely použití jsou vytvořeny návrhy pomocných subsystémů zdvihacích ústrojí. Konstrukční návrh manipulačního prostředku je vytvořen v CAD systému NX 10.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with a new design of handling device. This handling device is mainly used for transportation with a car bodies and also for the production of a new ones. The thesis contains descriptions and the functions of each part. The main task is to create the new design of handling device for new purpose of uses. For the new purpose of uses are designed two lifting devices. The design of the devices is created in the CAD system NX 10.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc.Martin Sedivy.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
Sedivy_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce805,69 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy_oponent.pdfPosudek oponenta práce668,27 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy.pdfPrůběh obhajoby práce253,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.