Title: Návrh mechanického pohonu tramvajového vozidla s čelní převodovkou
Other Titles: Design of mechanical drive of a tram with a front gearbox
Authors: Barna, Dmytro
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říha Jiří, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33346
Keywords: tramvaj;čelní ozubení;převodovka;hřídel;pohon;trakční motor;podvozek;autocad inventor 2016
Keywords in different language: tram;front teeth;gearbox;shaft;drive;traction engine;chassis;autocad inventor 2016
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh dvoustupňové čelní převodovky pro částečně nízkopodlažní tramvaj. Výpočet ozubení byl proveden pomocí programu Autodesk Inventor 2016. Převodovka je opatřena všemi potřebnými komponenty pro správnou funkci. Samotná převodovka je zakomponována do pohonného soustrojí, které je schematicky umístěno v podvozku.
Abstract in different language: The diploma thesis includes a proposal of a two-stage front gearbox for a partially low-rise tram. Gear calculation was done with Autodesk Inventor 2016. The gearbox has got all the necessary components for proper operation. The gearbox it self is placed in a powerplant that is schematically located in the chassis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BARNA_Diplomka.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
Barna_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce761,29 kBAdobe PDFView/Open
Barna_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Barna.pdfPrůběh obhajoby práce258,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.