Title: Výběr konstrukčních materiálů
Other Titles: Engineering materials selection
Authors: Dvořák, Jiří
Advisor: Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Vorel Ivan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33347
Keywords: výběr materiálu;materiálové vlastnosti;materiály;modální analýza;vlastní frekvence;klimatizace
Keywords in different language: materials selection;materials properties;materials;modal analyse;own frequencies;air conditioner
Abstract: Diplomová práce se zabývá metodikou výběru konstrukčních materiálů dle specifikovaných požadavků. Alternativní materiály byly hledány pomocí databáze CES Edupack. Pro aplikaci nově nalezených materiálů byla zvolena venkovní klimatizační jednotka. K ověření výsledků byla použita modální analzýza v sw Ansys workbench 19.0
Abstract in different language: This diploma thesis deals with engineering materials selection according specified requirements. Alternativ materials were searched with help of CES Edupack database. New materials were aplied to outdoor air conditioner. Verification of results was with help of sw Ansys workbench 19.0.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace-Dvorak_J.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Dvorak Jiri_oponent.pdfPosudek oponenta práce842,3 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak Jiri_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce670,51 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce234,65 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak Jiri_utajeni.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP389,3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.