Title: Konstrukční návrh a integrace dvojité děrovací stanice pro bezpečnostní otvor hlavových opěrek sedaček automobilů.
Other Titles: Construction design and intergation of the double punching station for safety hole in the car seat headrest.
Authors: Vanda, Marcel
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Švinger Petr, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33361
Keywords: mubea;technologie výroby hlavové opěrky;transferová linka typ ksb 2 (b6-1);analýza problému;koncept nového pracoviště;konstrukční řešení;integrace;výkresová dokumentace;cad.
Keywords in different language: mubea;technology of headrest production;transfer line type ksb2 (b6-1);the problem analysis;concept of the new workplace;construction design;integration;drawing documentation cad.
Abstract: V diplomové práci bude provedena analýza současného stavu, poža-davky na nové řešení, koncept nového pracoviště, návrh konstrukč-ního řešení děrovací stanice, 3D model stroje v programu Solid Edge ST8.
Abstract in different language: In this diploma thesis will be analyzed current conditions, requirements for new solutions, concept of new workplace, construction design of punching station, 3D model of machine in Solid Edge ST8.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_VANDA_MARCEL_2018.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Vanda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce738,21 kBAdobe PDFView/Open
Vanda_oponent.pdfPosudek oponenta práce863,74 kBAdobe PDFView/Open
Vanda.pdfPrůběh obhajoby práce283,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.