Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBartoš, Jaroslav
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2018-5-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:21Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:21Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier73723
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33366
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá do jisté míry novým institutem osvojení zletilého. Cílem je rozebrat a popsat současnou právní úpravu na území České republiky s lehkým naznačením historického vývoje celého institutu. Práce se do hloubky věnuje rozdílům mezi osvojením zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého a osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého. Samozřejmostí poté také je, že diplomová práce obsahuje pasáž, která rozebírá následky osvojení zletilého. Nejpodrobněji jsou rozebrány následky osvojení zletilého pro dědické právo. Toto také bude v budoucnosti působit největší obtíže aplikační praxi, neboť některá ustanovení je možno vykládat různými způsobycs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosvojenícs
dc.subjectosvojení zletiléhocs
dc.subjectdobré mravycs
dc.subjectdědické právocs
dc.subjectzletilostcs
dc.titleOsvojení zletiléhocs
dc.title.alternativeAdoption of an adulten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTo some extent, the Master´s thesis deals with the new set of legal norms of adopting adults. The paper describes the contemporary legislation of the Czech Republic and it also implies the historical development of the above-mentioned legal norms. The main part of the paper depicts the differences between adopting adults, which represents an analogical term to adopting an underage person. The adoption of adults that is not similar to adopting the underaged is also examined. The paper shows the consequences of adopting adults. The results of adopting adults for the heirship are desribed in great detail. It will cause difficulties in the future as a number of legal provisions could be interpreted differentlyen
dc.subject.translatedadoptionen
dc.subject.translatedadoption of an adulten
dc.subject.translatedgood mannersen
dc.subject.translatedheirshipen
dc.subject.translatedmajorityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osvojeni zletileho DP_Jaroslav Bartos.pdfPlný text práce695,67 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bartos.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bartos.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bartos.pdfPrůběh obhajoby práce260,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.