Title: Způsoby nabývání vlastnického práva podle NOZ v komparaci s ABGB
Other Titles: Methods of acquisition of the right of ownership in the new Civil Code compared to the ABGB
Authors: Kafka, Vojtěch
Advisor: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33372
Keywords: nabytí vlastnického práva;občanský zákoník;všeobecný zákoník občanský;přivlastnění;nález;přírůstek;vydržení;převod;nabytí od neoprávněného;nabytí rozhodnutím orgánu veřejné moci
Keywords in different language: acquisition of the right of ownership;civil code;austrian civil code;appropriation;discovery;acquisitive prescription;transfer;acquisition from a non-entitled person;acquisition by a decision of a public body
Abstract: Diplomová práce analyzuje a hodnotí právní úpravu nabytí vlastnického práva v novém občanském zákoníku a jejím porovnáním s úpravou všeobecného zákoníku občanského (ABGB) ve znění účinném v době vzniku samostatného československého státu v roce 1918 se pokouší demonstrovat, kam se v této oblasti české občanské právo za sto let posunulo.
Abstract in different language: This thesis analyzes and assesses the current legislation of acquisition of the right of ownership in the new Civil Code and compares it to the Austrian Civil Code (ABGB), applied in our country at the time of its foundation in 1918. This comparison should demonstrate the legal progress in this area of Czech civil law in one hundred years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kafka.pdfPosudek vedoucího práce727,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kafka.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kafka.pdfPrůběh obhajoby práce277,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.