Title: Právní úprava náhradního mateřství v ČR v porovnání s vybranými zeměmi
Other Titles: Legal Regulation of Surrogacy in Czech Republic Compared to Selected Countries
Authors: Sedláčková, Iveta
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33383
Keywords: náhradní mateřství;náhradní matka;surogace;surogátní smlouva;dorozumění o náhradním mateřství;smlouva o náhradním mateřství;etika náhradního mateřství;asistovaná reprodukce;komparace
Keywords in different language: surrogacy;surrogate motherhood;traditional surrogacy;gestational surrogacy;suspected parents;surrogacy contract;surrogacy ethical issues;assisted reproduction;comparation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena zejména na hodnocení náhradního mateřství v právních a některých etických souvislostech v porovnání s vybranými zeměmi. V první části pojednává o náhradním mateřství obecně. Jsou zde vymezeny termíny typické pro realizaci náhradního mateřství a rozebrána některá etická dilemata plynoucí z realizace tohoto institutu. Druhá část se vztahuje k právní úpravě asistované reprodukce v souvislosti k náhradnímu mateřství a věnuje se návrhu smlouvy o náhradním mateřství. Třetí část řeší zahraniční právní úpravu. Konkrétně jsou uvedeny některé významné judikáty ze zahraniční judikaturní praxe. Součástí jsou také výsledky šetření vzniklého v rámci vypracování diplomové práce. V závěru diplomové práce se autorka pokusila zhodnotit, zda je současná právní úprava v ČR dostačující s přihlédnutím k současným trendům.
Abstract in different language: This thesis describes surrogate motherhood legislation in the Czech Republic compared to selected countries. Firstly, it describes how surrogacy is both the legal and the ethical problem, too. In the first part are mentioned some terms which are typical for surrogacy. It deals with surrogate motherhood in the ethical context and attempts to frame it as problem that needs be solved. The second part concerns the legal regulations of assisted reproduction with the focus on surrogacy connections. The third part discusses legal regulations in selected countries, focused on the judicature. The goal of the thesis is to evaluate if the legal regulations in the Czech Republic answer the needs of modern trends.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Iveta_Sedlackova_final.pdfPlný text práce657,21 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sedlackova I..pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sedlackova I..pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sedlackova.pdfPrůběh obhajoby práce267,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.