Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠťastná, Karolína
dc.contributor.refereePtáček Petr, Mgr.
dc.date.accepted2018-5-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:25Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:25Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33385
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je uceleně popsat novou právní úpravu institutů povinného dílu, nepominutelného dědice a vydědění a upozornit na nejdůležitější změny, které po rekodifikaci nastaly. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol: Nepominutelný dědic, Povinný díl, Vydědění. První kapitola se zabývá pojmem nepominutelného dědice a definováním toho, kdo je nepominutelným dědicem. Druhá kapitola se zaměřuje na povinný díl, konkrétně na to, jakou může mít povinný díl podobu a jak jej lze vypořádat dle aktuální právní úpravy. Poslední a také nejrozsáhlejší kapitola se zabývá vyděděním nepominutelného dědice a popisem zákonných důvodů vydědění a také sporu o platnost vydědění.cs
dc.format79 s. (173 705 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpovinný dílcs
dc.subjectnepominutelný dědiccs
dc.subjectvyděděnícs
dc.subjectzůstavitelcs
dc.titlePovinný dílcs
dc.title.alternativeForced shareen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this thesis is to describe coherently the new forced share, forced heir and disinheritance legislation and point out the main and most important changes due to a new Civil Code. The thesis is divided into three main chapters: Forced heir, Forced share and Disinheritance. The first chapter deals with the notion of the forced heir. Defining who the forced heir is. The second chapter focuses on the forced share, namely on its forms and settlement according to the current legislation. The last and also the most extensive chapter deals with the disinheritance of the forced heir, describing all legal reasons for disinheritance and the disinheritance disputes.en
dc.subject.translatedforced shareen
dc.subject.translatedforced heiren
dc.subject.translateddisinheritanceen
dc.subject.translatedtestatoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Karolina Stastna.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Stastna.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Stastna.pdfPosudek vedoucího práce727,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Stastna.pdfPrůběh obhajoby práce262,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.