Title: Řízení o svéprávnosti a některých podpůrných opatřeních
Other Titles: The conduct of legal capacity restriction and some of its supporting measures
Authors: Härtingová, Dana
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33390
Keywords: svéprávnost;omezení;podpůrná opatření;předběžné prohlášení;smlouva o nápomoci;zastoupení členem domácnosti;opatrovnictví
Keywords in different language: legal capacity;restriction;supporting measures;preliminary statement;the contract for assist;representation by a household member;guardianship
Abstract: Diplomová práce pojednává o řízení o svéprávnosti a některých podpůrných opatřeních. Předmětem práce je analýza těchto řízení, která jsou v procesní rovině upravena zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Cílem je podat ucelený obraz jednotlivých typů řízení, spolu s využitím judikatury národních soudů. Pokud soud v řízení o svéprávnosti skutečně přistoupí k jejímu omezení, je nutné vždy mít na paměti, že by toto řešení mělo být prostředkem posledním možným a pokud je to vhodné a dostatečné, měl by soud vždy přistoupit k využití vhodného podpůrného opatření.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the legal capacity proceedings and some of its support measures. The thesis focuses on the analysis of the proceedings, which are adjust in procedural-law way by the Act No. 292/2013 Coll., about special judicial proceedings. The goal is to comprehensively describe these proceedings along with the help of case law. If a court in the legal capacity proceeding concludes to limit it, it must always be borne in mind, that this solution should be the last resort and, where appropriate and sufficient, the court should always make use of the appropriate support measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rizeni o svepravnosti a nekterych podpurnych opatrenich - Dana Hartingova.pdfPlný text práce908,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hartingova.pdfPosudek vedoucího práce898,81 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hartingova.pdfPosudek oponenta práce674,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hartingova.pdfPrůběh obhajoby práce259,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.