Title: Poučovací povinnost soudu a účinky zákonné koncentrace
Other Titles: Information duty of the court and effects of concentration of the proceedings
Authors: Stárková, Renata
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33399
Keywords: poučovací povinnost soudu;koncentrace řízení;absence poučení
Keywords in different language: information duty of the court;concentration of proceeding;absence of the instruction
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na význam provázanosti poučovací povinnosti a zákonné koncentrace ve sporném řízení podle části první až třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. V práci jsou vymezeny základní pojmy poučovací povinnosti a zákonné koncentrace a především je provedena analýza způsobu poučení o zákonné koncentraci a důsledkům při absenci nebo nesprávném poučení. Dále je zhodnocen vliv poučení na základě § 118a odst. 1-3 na koncentraci řízení a následky při nesplnění tohoto poučení.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the importance of the interconnection of the information duty of the court and the legal concentration in the lawsuit under the first to third part of Act No. 99/1963 Coll., The Civil Procedure Code. The thesis defines the basic concepts of informational duties of the court and legal concentration and, above all, analyzes the way of instruction about legal concentration and the consequences of its absence or misinstruction. Further, the influence of information duty under Section 118a para 1-3 on the concentration of proceedings and the consequences of non-compliance with this instruction is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Renata Starkova_final.pdfPlný text práce935,42 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Starkova R..pdfPosudek oponenta práce913,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Starkova R..pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Starkova R..pdfPrůběh obhajoby práce274,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.