Title: Uplatnění marketingu v maloobchodě
Other Titles: Application of Marketing in Retail
Authors: Vildová, Kateřina
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Fajfrová Karolína, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33442
Keywords: maloobchod;marketing maloobchodu;marketingové nástroje;hypermarket globus
Keywords in different language: retail;retail marketing;marketing tools;globus hypermarket
Abstract: Předmětem diplomové práce ,,Uplatnění marketingu v maloobchodě" je analyzování marketingových nástrojů na prodejně hypermarketu Globus Chotíkov, která je součástí obchodního řetězce Globus ČR, k.s. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy z oblasti marketingu a marketingu v maloobchodě. V praktické části je představena společnost Globus ČR k.s. a dále jednotlivé marketingové nástroje, které jsou společností využívány ke zlepšení nákupní atmosféry pro zákazníky. Na základě teoretických a empirických poznatků jsou navržena doporučení, která by mohla být přínosem pro tuto společnost.
Abstract in different language: The subject of the diploma thesis "Application of Marketing in Retail" is the analysis of marketing tools at the hypermarket store Globus Chotíkov, which is a part of the Globus ČR k.s. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts of marketing and marketing in retail. The practical part introduces Globus ČR k.s. and individual marketing tools that are used to improve the purchasing atmosphere for customers. Based on theoretical and empirical findings are suggested recommendations that could be beneficial to this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Katerina Vildova (K16N0126P).pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
Vildova_v.pdfPosudek vedoucího práce526,51 kBAdobe PDFView/Open
Vildova_o.pdfPosudek oponenta práce679,22 kBAdobe PDFView/Open
Vildova_p.pdfPrůběh obhajoby práce184,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.