Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBubnová, Tereza
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:50Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:50Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73846
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33459
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vymezením obcí s pověřeným obecním úřadem. V první polovině práce jsou vysvětleny základní pojmy veřejné správy a vymezena územní samospráva spolu s její právní úpravou. Dále je v práci vysvětleno postavení obcí jako základních územních samosprávných celků a proveden jejich základní rozbor. Druhá polovina práce se zabývá konkrétně obcemi s pověřeným obecním úřadem. Je rozebrán vývoj těchto obcí související s reformou veřejné správy a vymezeno jejich současné postavení. V závěrečné části práce je popsána činnost města Planá, které bylo použito jako konkrétní příklad pověřené obce.cs
dc.format44 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectstátní správacs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectobec s pověřeným obecním úřademcs
dc.subjectpověřený obecní úřadcs
dc.subjectreformacs
dc.subjectplanács
dc.titleObec s pověřeným obecním úřademcs
dc.title.alternativeMunicipality with authorized municipal officeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with demarcation of municipalities with authorized municipal office. The first half of the thesis explains the basic concepts of public administration and defines the territorial self-government together with its legal regulation. Further, the thesis describes the status of municipalities as basic territorial self-governing units and their basic analysis is carried out. The second half of the thesis deals specifically with the municipalities with the authorized municipal office. It analyzes the development of these municipalities related to the reform of public administration and defines their current status. The final part of the thesis describes the activities of the town Planá, which was used as a specific example of an authorized municipality.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedstate administrationen
dc.subject.translatedself-governmenten
dc.subject.translatedterritorial self-governmenten
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedindependent competenceen
dc.subject.translateddelegated competenceen
dc.subject.translatedmunicipality with authorized municipal officeen
dc.subject.translatedauthorized municipal officeen
dc.subject.translatedreformen
dc.subject.translatedplanáen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bubnova.pdfPlný text práce976,68 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce646,42 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce332,13 kBAdobe PDFView/Open
Bubnova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce605,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.