Název: Komparace nedemokratických států a kvazistátů ve středovýchodní Evropě během druhé světové války
Další názvy: Comparison of undemocratic kvazistates in the Central Europe during the Second World War
Autoři: Vaňková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Naxera, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3346
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;generální vláda;kvazistát;mnichovská dohoda;pakt Ribbentrop-Molotov;okupace;samospráva;odboj
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;general government;quasi-state;munich agreement;Molotov-Ribbentrop pact;occupation;self-government;resistance
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá komparací nedemokratických kvazistátů ve střední Evropě během druhé světové války, konkrétně Protektorátem Čechy a Morava a Generálním gouvernementem. Tyto kvazistáty byly vytvořeny díky politice Adolfa Hitlera. Rostoucí vliv Hitlera a jeho následná expanzivní politika vedla ke vzniku Protektorátu Čechy a Morava a Generálního gouvernementu. Důvodem výběru těchto kvazistátů byla nejen geografická blízkost ale také to, že oba kvazistáty vykazovaly mnoho společných rysů. To bylo dáno tím, že zmíněné kvazistátní útvary byly zahrnuty do sféry vlivu Třetí říše. Avšak zároveň zde najdeme i rozdílné znaky, poněvadž Adolf Hitler zaujal ke každému kvazistátu jiný postoj a nastolil zde jinou formu vlády.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a comparison of undemocratic states and quasi-states in Central Europe during Second World War, specifically with the Protectorate of Bohemia and Moravia and the General Government. These quasi-states were formed due to Hitler's policy. The growing influence of Hitler followed by his expansionary policies led to the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the General Government. Within this thesis the author focuses on the same characters of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the General Government, which were given both by geographical location, since the quasi-states occurred within the area of Central Europe, and especially by the fact that both of these quasi-state formations were under the domination of the Third Reich. Although there were two quasi-states that had much in common, it is possible to notice some different features. These features were established by Hitler's particular relationship to the inhabitants of these quasi-states, which influenced their entire organization by standing on the world stage as well as by leading the resistance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce40,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vankova_OPO.pdfPosudek oponenta práce94,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova.pdfPrůběh obhajoby práce345,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3346

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.