Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorFišrová, Barbora
dc.contributor.refereeMatula Miloš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:50Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:50Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier73849
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33461
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na problematiku vzniku a zániku obce. Zabývá se veřejnou správou, jejím popisem a členěním, ale také právní úpravou a členěním obcí. V práci jsou shrnuty současné způsoby vzniku a zániku obce, podle platné právní úpravy, a také důvody zániku obcí v minulosti. V závěru práce je popsán vývoj obcí v hraničním pásmu na Domažlicku.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73849-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectúzemní samosprávacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectvznik obcícs
dc.subjectzánik obcícs
dc.titleVznik a zánik obcecs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on the establishment and termination of a municipality. It deals not only with the public administration, its description and structure but also with the legislation and the structure of a municipality. The theses comprises current regulations for establishment and termination of a municipality according to the in-effect legislation and also causes of termination of municipalities in the past. In the final part is described the development of municipalities in the frontier zone of Domažlice district.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedlocal self-governmenten
dc.subject.translatedcommunityen
dc.subject.translatedestablishment of municipalitiesen
dc.subject.translatedtermination of municipalitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Barbora Fisrova.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Fisrova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce580,69 kBAdobe PDFView/Open
Fisrova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce321,08 kBAdobe PDFView/Open
Fisrova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce365,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.