Title: Matriky
Authors: Martínková, Dominika
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33466
Keywords: matrika;matriční kniha;narození;úmrtí;manželství;registrované partnerství;matriční úřad;matriční doklad;zákon o matrikách.
Keywords in different language: registry;registry book;birth;death;marriage;registered partnership;registry office;documentary evidence;act registry offices.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou matrik. Popsala jsem v jednotlivých kapitolách jaké máme matriční úřady, kdo je matrikářem a jaké má pravomoci a povinnosti, jednotlivé matriční knihy, matriku narození, úmrtí, manželství a registrovaného partnerství, jaké máme matriční doklady, co se zapisuje do zvláštní matriky v Brně a jaké jsou správní poplatky na úseku matrik. V závěru práce je srovnání matrik v minulosti a v současnosti.
Abstract in different language: My bechalor's thesis is concentrates on registry offices. In individual chapters I have described the types of registry offices we have in the Czech Republic, who is a registrar and his competences and responsibilities, individual registry books, registers of births, deaths, marriages, registered partnerships, what kinds of documentary evidence, what belongs in the special registry office in Brno and fees in section of registry offices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Martinkova Dominika 2018.pdfPlný text práce522,18 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce674,45 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce888,52 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce328,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.