Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTriner Petr, JUDr.
dc.contributor.authorNosek, Jiří
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:52Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:52Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73859
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33468
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o institutu odvolání ve správním řízení v České republice. Jejím cílem je poskytnutí detailního pohledu právě na institut odvolání od přijetí zákona č. 500/2004 "Správní řád". Tento detailní pohled je v práci prezentován na průběhu odvolání od jeho podání až po vydání rozhodnutí o odvolání. V práci je rovněž zahrnuta u judikatura, na ktere je prezentován vývoj odvolání ve správním řízení od roku 2004.cs
dc.format53 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectodvolánícs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectsprávní právocs
dc.subjectsprávní řádcs
dc.subjectopravný prostředekcs
dc.subjectprávocs
dc.subjectveřejná správacs
dc.titleOdvolání ve správním řízenícs
dc.title.alternativeAppeal in administrative procedureen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is about appeal in administrative procedure in Czech Republic. Its goal is to provide detailed view on appeal from acceptance of "Code of administrative procedure" number 500/2004. This detailed view is in the thesis presented on process of appeal from its handing in to reaching a decision about appeal. The thesis also includes case law, which presents evolution of appeal in administrative procedure from year 2004.en
dc.subject.translatedappealen
dc.subject.translatedadministrative procedureen
dc.subject.translatedremediesen
dc.subject.translatedcode of administrative procedureen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedpublic administrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Jiri Nosek.pdfPlný text práce949,5 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce742,05 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce534,89 kBAdobe PDFView/Open
Nosek - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce345,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.