Title: Etika úředního jednání
Other Titles: The ethic of official negotiation
Authors: Nováková, Žaneta
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33469
Keywords: veřejná správa;etika;úředník;kodex;korupce;protikorupční opatření
Keywords in different language: public administrative;ethic;officer;anti-corruption measures
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o etice úředního jednání. Jsou v ní vymezeny a definovány pojmy související s etikou a veřejnou správou. Dále poukazuje na problematiku korupce ve veřejné správě. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, ve kterém měli občané možnost vyjádřit se k úřednímu jednání ve svém okolí.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is about ethics of public administrative. The thesis contains importants concepts about ethics and public administrative. The next theme is anti-corruption measures. The practical part contains the questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova - Bak.pdfPlný text práce524,2 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce752,74 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce327,8 kBAdobe PDFView/Open
Novakova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce361,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.