Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPilíková, Helena
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-22
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:52Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:52Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-26
dc.identifier73862
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33470
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je institut vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku či stavbě. Jde o značný zásah do základního Listinou základních práv a svobod zaručeného práva vlastnit majetek, proto zákon stanovuje zvlášť přísné podmínky, za jakých k vyvlastnění může dojít. K vyvlastnění by se mělo přistupovat jen v krajních případech, kdy jiné možnosti neexistují a veřejný zájem na realizaci určitého záměru převažuje nad zájmem soukromým.cs
dc.format44 s. (94 676 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyvlastněnícs
dc.subjectvyvlastnitelcs
dc.subjectvyvlastňovanýcs
dc.subjectvyvlastňovací řízenícs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectodnětícs
dc.subjectomezenícs
dc.subjectvěcné břemenocs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.subjectnáhradacs
dc.subjectúčelcs
dc.subjectpodmínkycs
dc.subjectkatastrální úřadcs
dc.subjectkrajský soudcs
dc.titleVyvlastněnícs
dc.title.alternativeExpropriationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of this bachelor thesis is the institute of expropriation. Expropriation means the withdrawal or limitation of the right of ownership or of the right corresponding to the easement to the land or the building. This is a major interference with the basic Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Right to Own Property, so the law sets out particularly strict conditions for expropriation. Expropriation should only be considered in extreme cases where other possibilities do not exist and public interest in the realization of a particular project outweighs private interest.en
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedproperty righten
dc.subject.translatedwithdrawalen
dc.subject.translatedlimitationen
dc.subject.translatedeasementen
dc.subject.translatedpublic interesten
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedpurposeen
dc.subject.translatedconditionsen
dc.subject.translatedcadastral officeen
dc.subject.translatedregional courten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helena_Pilikova_vyvlastneni_BP.pdfPlný text práce711,49 kBAdobe PDFView/Open
Pilikova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce420,91 kBAdobe PDFView/Open
Pilikova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Pilikova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce331,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.