Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorSobotková, Kateřina
dc.contributor.refereeMatula Miloš, JUDr. CSc.
dc.date.accepted2018-5-23
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.available2017-3-31
dc.date.available2019-03-15T10:27:53Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier73874
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33473
dc.description.abstractTato práce se zbývá problematikou výkonu přenesené působnosti v rámci obce s rozšířenou působností. Základem k posouzení tohoto tématu je vymezení s ním spojených pojmů, nastínění historického vývoje a analýzou samotného pojmu ORP. V druhé části je pak pozornost věnována konkrétnímu příkladu fungování ORP Nýřany, na němž práce ukazuje některé konkrétní problémy spojené s výkonem přenesené působnosti. Výsledkem této práce by mělo být nastínění řešení problémů jmenovaných v prvních dvou částech.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectstátní správacs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectobec s rozšířenou působnostícs
dc.subjectsprávní obvodycs
dc.subjectobecní zřízenícs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectreforma veřejné správycs
dc.titleObec s rozšířenou působnostícs
dc.title.alternativeMunicipality with Extended Competenceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work remains the issue of the exercise of delegated powers within a municipality with extended competence. The basis for assessing this topic is the definition of related concepts, the outline of historical development and the analysis of the municipality with extended competence itself. In the second part, attention is paid to a concrete example of the functioning of the municipality with extended competence Nýřany, where the work shows some specific problems related to the performance of delegated competencies. The outcome of this work should be to outline the solutions identified in the first two parts.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedstate administrationen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedmunicipality with extended competenceen
dc.subject.translatedadministrative districtsen
dc.subject.translatedmunicipal establishmenten
dc.subject.translateddelegated competenceen
dc.subject.translatedindependent competenceen
dc.subject.translatedreform of public administrationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Katerina Sobotkova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Sobotkova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce604,61 kBAdobe PDFView/Open
Sobotkova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce355,08 kBAdobe PDFView/Open
Sobotkova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce326,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.