Title: Financování politických stran a jejich volebních kampaní
Other Titles: Funding political parties and their election campaigns
Authors: Kováčová, Zuzana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33491
Keywords: volby;politické strany;volební kampaň;financování;kontrola financování;kontrola;veřejná kontrola;kontrolní úřad;úřad
Keywords in different language: election;election campaign;political parties;funding political parties;finance;financial control;public control;control office;office
Abstract: Práce se zabývá financováním politických stran a hnutí a jejich volebních kampaní v České republice. Soustředí se zejména na nová pravidla, která přinesly novely zákonů, v nichž je tato problematika zakotvena. Zaměřuje se podněty, které vedly k nové právní úpravě. Definuje pojem volby, politické strany a hnutí, volební kampaně a soustředí se především na způsob jejich financování. V samostatné kapitole se věnuje nově zřízenému ústřednímu správnímu úřadu, který vykonává dohled nad financováním politických subjektů a jejich volebních kampaní. V neposlední řadě popisuje problémy při zahájení jeho činnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with financing of political parties and movements in the Czech Republic and their political campaigns. It focuses on the rules brought by the new amendments and it describes the impulses that led to the necessary changes. It characterizes such terms as elections, political party, political movement, election campaign and describes the ways of financing. One chapter is also devoted to the newly arranged administrative office whose function is to control the financing of the political subjects and their election campaigns and it also describes the problems it had to face.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kovacova Zuzana 2018.pdfPlný text práce735,1 kBAdobe PDFView/Open
Kovacova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce574,33 kBAdobe PDFView/Open
Kovacova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce343,12 kBAdobe PDFView/Open
Kovacova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce345,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.