Title: Marketingové strategie internetových obchodů v oblasti módy
Other Titles: Marketing strategies of B2C e-commerce in the fashion industry
Authors: Růžičková, Michaela
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Zelenka Lenka, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33501
Keywords: marketingová strategie;komunikační mix;e-shop;elektronické obchodování
Keywords in different language: marketing strategy;communication mix;e-shop;electronic commerce
Abstract: Cílem bakalářské práce je srovnat nástroje zvolené oblasti marketingových strategií - marketingových komunikačních strategií, u vybraných internetových obchodů a na základně zjištěných poznatků formulovat doporučení pro další praxi. Teoretická východiska práce uvádějí do problematiky elektronického obchodování B2C a marketingových komunikačních strategií. V praktické části jsou nejprve představeny vybrané internetové obchody (Answear.cz, Different.cz, Zoot.cz), následuje popis a analýza jednotlivých prvků jejich komunikačního mixu na internetu. Závěrečná část práce je zaměřena na porovnání a zhodnocení používaných nástrojů komunikačního mixu, výsledkem provedeného srovnání a hodnocení je návrh vhodných doporučení pro další praxi vybraných internetových obchodů.
Abstract in different language: The object of this bachelor thesis is to compare tools in selected field of marketing strategies marketing communication strategies of chosen e-shops and give practical suggestions on basis of discovered findings. The theoretical basis states the grounds for electronic B2C commerce and marketing communication strategies. In the practical part are firstly introduced chosen e-shops (Answear.cz, Different.cz, Zoot.cz) then follows a description and analyses of each element of their communication mix on the internet. The final part of the thesis is focused on comparison and evaluation of used communication mix tools. The outcome of the comparison and evaluation is proposal of appropriate suggestions for further practice of selected e-shops.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michaela Ruzickova.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
RuzickovaM_v.pdfPosudek vedoucího práce522,39 kBAdobe PDFView/Open
RuzickovaM_o.pdfPosudek oponenta práce791,69 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova_M_p.pdfPrůběh obhajoby práce208,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.