Title: Marketingová strategie Domova pro seniory sv. Pavla
Other Titles: Marketing strategy of St. Paul´s retirement home
Authors: Kovářová, Jana
Advisor: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33504
Keywords: marketing;marketing služeb;marketingová strategie;nezisková organizace
Keywords in different language: marketing;services marketing;marketing strategy;non-profit institution
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá formulací konkrétních proaktivních opatření, která vyplývají z komplexní marketingové analýzy situace Domova pro seniory sv. Pavla. V teoretické části jsou popsány pojmy z marketingu, které jsou důležité pro praktickou část a její výstupy. Praktická část vychází z informací, které jsou volně přístupné a také ze soukromých konzultací s vedením organizace, na jejichž základě byla sestavena analýza současného stavu Domova pro seniory, včetně SWOT analýzy. Na konci práce jsou popsány doporučené návrhy na zlepšení stávajícího stavu organizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with formulation of specific and proactive steps which are derived from a complex marketing analysis of the current situation at St. Paul's retirement home. The theoretical part consists of marketing terms which are important for the practical part and its outputs. The practical part is based on freely accessible information as well as on the private consultations with the institution leadership which were fundamental not only for the analysis of current condition of St Paul's retirement home but also for the SWOT analysis. Recommended suggestions for the institution's present state improvement are described at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - opravovana-JK_final2.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kovarova_v.pdfPosudek vedoucího práce499,41 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_o.pdfPosudek oponenta práce582,43 kBAdobe PDFView/Open
Kovarova_p.pdfPrůběh obhajoby práce181,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.