Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorDobrá, Kateřina
dc.contributor.refereeMlnářík Pavel, Ing.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:28:06Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:28:06Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-19
dc.identifier74631
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33509
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřená na analýzu společenské odpovědnosti vybraných firem a její vnímání veřejností. Teoretická část práce vymezuje problematiku společenské odpovědnosti firem. Empirická část práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na analýzu aktivit CSR vybraných firem a srovnání aktivit v environmentální, sociální a ekonomické oblasti. Druhá část obsahuje marketingový výzkum. Na základě dotazníkového šetření je vyhodnoceno vnímání společenské odpovědnosti firem veřejností a jsou formulovány závěry a doporučení.cs
dc.format69 s. (119 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspolečenská odpovědnost firemcs
dc.subjectstakeholderscs
dc.subjectreportovánícs
dc.subjecttriple bottom linecs
dc.titleAnalýza společenské odpovědnosti vybraných firem a její vnímání veřejnostícs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on analysis of corporate social responsibility and perception of public this concept. The theoretical part of thesis defines terms of corporate social responsibility. The practical part of thesis includes two parts. The first part focuses on analysis of CSR activities of the selected companies and comparison activities in environmental, social and economic dimension. The second part involves marketing research. Based on this research is evaluated perception corporate social responsibility of public and formulate conclusions and recommendation.en
dc.subject.translatedcorporate social responsibilityen
dc.subject.translatedstakeholdersen
dc.subject.translatedreportingen
dc.subject.translatedtriple bottom lineen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dobra Katerina.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Dobra_o.pdfPosudek oponenta práce623,9 kBAdobe PDFView/Open
Dobra_v.pdfPosudek vedoucího práce543,88 kBAdobe PDFView/Open
Dobra_p.pdfPrůběh obhajoby práce239,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.