Název: Měnová unie v rámci Evropské unie
Další názvy: European Monetary Union - Comparison of selected states
Autoři: Kolář, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3352
Klíčová slova: Evropská unie;Evropská měnová unie;Delorsova zpráva;Maastrichtská smlouva;konvergenční kritéria;eurozóna;euro;Slovensko;Řecko;Španělsko;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;European monetary union;Delors report;Maastricht treaty;convergence criteria;eurozone;euro;Slovakia;Greece;Spain;Germany
Abstrakt: Má bakalářská práce na téma Evropská měnová unie pojednává o vývoji vzniku Evropské měnové unie a řeší především stav čtyř vybraných států po vstupu do eurozóny. Konkrétně se jedná o Slovensko, Řecko, Španělsko a Německo. Cílem práce je ukázat, proč jsou státy eurozóny v rozdílných pozicích co se týká ekonomiky, když vstupovaly do Evropské měnové unie za stejných podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with the European Monetary Union on the development of the European Monetary Union and addresses the particular status of the four selected countries after joining the euro area. Specifically, the Slovakia, Greece, Spain and Germany.The aim is to show why the euro area at different positions in terms of economy, these countries entered the European Monetary Union under the same conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kolar.pdfPlný text práce968,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kolar_bp_ved_mvves.docxPosudek vedoucího práce40,9 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kolar-MV-VES-OP.docxPosudek oponenta práce39,69 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kolar.pdfPrůběh obhajoby práce325,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.