Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVildová Eliška, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorRochová, Adéla
dc.contributor.refereeJakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-8
dc.date.accessioned2019-03-15T10:28:10Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:28:10Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-11
dc.identifier74743
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33527
dc.description.abstractKvalifikační práce je zaměřena na lázeňské služby pro konkrétní segment zákazníků. V teoretické části byla využita literární rešerše týkající se významu lázeňského cestovního ruchu a témat s tímto odvětvím cestovního ruchu spojených. Dále byly představeny služby, které jsou v této oblasti poskytovány. Součástí následné praktické části práce je také charakteristika vybraných lázeňských hotelů v jednom z měst Západočeského lázeňského trojúhelníku, v Mariánských Lázních. Nabídky služeb těchto hotelů byly dále porovnávány a hodnoceny. Praktická část práce prezentuje výsledky hodnocení služeb hotelovými hosty zvolených hotelů. Dotazovaní hosté byli zvoleni dle zacílení na segment seniorů. Pro zjištění spokojenosti těchto hostů bylo provedeno dotazníkové šetření, na jehož základě byly zachyceny konkrétní nedostatky v nabídce lázeňských služeb. Následně bylo možné vytvořit doporučení pro zajištění větší spokojenosti a uspokojení potřeb hotelových hostů v rámci poskytovaných služeb.cs
dc.format73 s. (101 076 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlázeňstvícs
dc.subjectlázeňské službycs
dc.subjectsegment zákazníkůcs
dc.subjectlázeňské zařízenícs
dc.subjectpřírodní léčivé zdrojecs
dc.titleLázeňské služby pro vybrané segmenty zákazníkůcs
dc.title.alternativeSpa services for selected segments of customersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the spa services for selected segments of customers. The theoretical part includes literature search related to the importance of spa tourism and tourism related topics. Services provided in this area were also presented. This thesis also speaks about is also the characteristic of selected spa hotels in one of the towns of the West Bohemian spa triangle in Mariánské Lázně. The services offered by these hotels were further compared and rated. The practical part presents the results of rating of the hotel services which are provided in selected hotels. The interviewed guests were selected according to targeting the senior segment. As next was realized the questionnaire survey. This survey was finded out the dessatisfaction of hotel guests with offered services. Subsequently, were made recommendations about the possible changes in hotel's offer.en
dc.subject.translatedspaen
dc.subject.translatedspa servicesen
dc.subject.translatedsegment of customersen
dc.subject.translatedspa facilityen
dc.subject.translatednatural healing sourcesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Adela Rochova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Rochova_o.pdfPosudek oponenta práce459,9 kBAdobe PDFView/Open
Rochova_v.pdfPosudek vedoucího práce556,3 kBAdobe PDFView/Open
Rochova_p.pdfPrůběh obhajoby práce209,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.