Title: Společenská odpovědnost firem
Other Titles: Corporate social responsibility
Authors: Stuchlíková, Martina
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33530
Keywords: analýza alkoholového odvětví;společenská odpovědnost firem;trvale udržitelný rozvoj;sféry csr;nápravná opatření
Keywords in different language: analysis of alcohol industry;corporate social responsibility;sustainable development;spheres of csr;corrective measures
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na téma společenská odpovědnost firem (CSR) a výzkumu v odvětví výroby alkoholových nápojů. Toto téma je v současnosti velmi často publikováno. Prvním cílem, kterým se autorka zabývá, je definovat pojem CSR a všechny důležité pojmy, které se k tomuto konceptu vážou. Druhým cílem této práce je představit zkoumané odvětví a společnosti, ve kterých výzkum probíhal. Analýza byla provedena na základě průzkumu webových stránek. Pro splnění posledního cíle autorka provedla výzkum u třech vybraných podniků a následně výsledky komparovala s přímými konkurenty. Z analýzy vyplynulo, že téma CSR není dostatečně vnímáno u dvou ze tří hodnocených podniků. Proto byly navrženy prvky, které danou oblast zlepší. Z těchto prvků byl vybrán event, který byl podrobně rozpracován pro využití podniků v praxi.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis is dedicated to the topic of Corporate social responsibility (CSR) and alcohol industry research. This topic is Publisher very often nowadays. Author's first goal is to define CSR as a term as well as all of the the relevant terms related to the topic. Second goal of this theses is to present the area of research as well as companies which are object of the practical part. The last goal of this theses is to evaluate the results of the research and present various recommendations for the future development of CSR of selected companies. In order to reach this goal, competition of the companies will be taken into consideration. The analysis showed that the CSR was not sufficiently perceived by two of the three selected companies. The author of the thesis suggested several recommedations which would help in diferent factors of CSR. Event was selected out of all factors and developed in more detail for the use of businesses in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina Stuchlikova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_v.pdfPosudek vedoucího práce539,81 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_o.pdfPosudek oponenta práce582,94 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce189,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.