Title: Lázeňské podniky a jejich služby pro specifický segment zákazníků
Other Titles: Spa businesses and its services for specific segment of customers
Authors: Tošovská, Nicolle
Advisor: Vildová Eliška, Ing. Ph.D.
Referee: Jakubíková Dagmar, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33538
Keywords: cestovní ruch;lázeňství;karlovy vary;komunikace;propagace
Keywords in different language: tourism;spa;karlovy vary;communication;promotion
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení nabídky služeb, které jsou ve městě Karlovy Vary poskytovány pro segment rodin s dětmi a propagací těchto služeb. Tento segment zákazníků vyžaduje specifickou nabídku služeb. Jejich propagace hraje klíčovou roli při rozhodovacím procesu návštěvníka. Teoretická část se zabývá definicemi a charakteristikami cestovního ruchu, lázeňstvím, službami cestovního ruchu nebo motivy vycestování daného segmentu. Dále také marketingovým mixem služeb cestovního ruchu a jeho rozšířeným zněním. Praktická část se věnuje popisu dané destinace, poskytovaným službám a dotazníkovému šetření, jehož závěrem je návrh zlepšujícího opatření. Cílem práce je zjištění stávajícího hodnocení destinace daným segmentem zákazníků, jeho propagace a návrh zlepšujícího opatření.
Abstract in different language: This thesis is aimed at evaluation of the offer of services which are provided in Karlovy Vary for the segment of families with children and promotion of these services. This customer segment requires specific service offer. Promotion play a key role in the visitor's decision process. The theoretical part deals with the definitions and characteristics of tourism, spa tourism, tourism services or the motives of travelling of the segment. Furthermore, the marketing mix of tourism services and expanded marketing mix. The practical part deals with the description of this destination, the provided services and the questionnaire survey, which concludes the proposal for an improvement measure. The aim of the thesis is to find out the current destination evaluation in the given customer segment, to promote it and to propose an improvement measure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace_Tosovska-net.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Tosovska_o.pdfPosudek oponenta práce555,17 kBAdobe PDFView/Open
Tosovska_v.pdfPosudek vedoucího práce527,46 kBAdobe PDFView/Open
Tosovska_p.pdfPrůběh obhajoby práce207,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.