Název: Rozpad socialistické Jugoslávie a jeho příčiny.
Další názvy: The collapse of socialist Yugoslavia and its causes.
Autoři: Lomozová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Maiello, Giuseppe
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3354
Klíčová slova: Jugoslávie;Tito;komunismus;národnostní konflikt;politika;válka
Klíčová slova v dalším jazyce: Yugoslavia;Tito;communism;ethnic conflict;policy;war
Abstrakt: Práce je zaměřena na příčiny rozpadu socialistické Jugoslávie, hlavně na národnostní problémy a dále také politické a ekonomické příčiny. Konkrétně národnostní otázka je v textu nejvíce analyzována. Text pojednává i o věcech, které se udály před vznikem socialistické Jugoslávie. Hlavně z toho důvodu, že mnoho událostí ,napříkald z doby druhé světové války, přesahuje do pozdějších událostí. Práce kromě příčin samotných také obsahuje události, které doprovázely rozpad Jugoslávie.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the causes of disintegration of socialist Yugoslavia, especially on national issues and also the political and economic causes. National question is the most important thing that is analyzed in the text. The text also deals with matters that happened before the arise of socialist Yugoslavia. Many events, for expample from the Second World War, exceed to the later era, therefore is important to know broader development of Yugoslavia. The text also concerns of the era of disintegration of Yugoslavia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Priciny rozpadu socialisticke Jugoslavie.pdfPlný text práce585,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomozova_VED.pdfPosudek vedoucího práce91,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lomozova_op.docxPosudek oponenta práce39,2 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lomozova.pdfPrůběh obhajoby práce337,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.