Title: Rozpad socialistické Jugoslávie a jeho příčiny.
Other Titles: The collapse of socialist Yugoslavia and its causes.
Authors: Lomozová, Martina
Advisor: Naxera, Vladimír
Referee: Maiello, Giuseppe
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3354
Keywords: Jugoslávie;Tito;komunismus;národnostní konflikt;politika;válka
Keywords in different language: Yugoslavia;Tito;communism;ethnic conflict;policy;war
Abstract: Práce je zaměřena na příčiny rozpadu socialistické Jugoslávie, hlavně na národnostní problémy a dále také politické a ekonomické příčiny. Konkrétně národnostní otázka je v textu nejvíce analyzována. Text pojednává i o věcech, které se udály před vznikem socialistické Jugoslávie. Hlavně z toho důvodu, že mnoho událostí ,napříkald z doby druhé světové války, přesahuje do pozdějších událostí. Práce kromě příčin samotných také obsahuje události, které doprovázely rozpad Jugoslávie.
Abstract in different language: The work is focused on the causes of disintegration of socialist Yugoslavia, especially on national issues and also the political and economic causes. National question is the most important thing that is analyzed in the text. The text also deals with matters that happened before the arise of socialist Yugoslavia. Many events, for expample from the Second World War, exceed to the later era, therefore is important to know broader development of Yugoslavia. The text also concerns of the era of disintegration of Yugoslavia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Priciny rozpadu socialisticke Jugoslavie.pdfPlný text práce585,79 kBAdobe PDFView/Open
Lomozova_VED.pdfPosudek vedoucího práce91,3 kBAdobe PDFView/Open
Lomozova_op.docxPosudek oponenta práce39,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Lomozova.pdfPrůběh obhajoby práce337,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.