Title: Návrh opatření ke zvýšení tržeb vybraného hotelového provozu
Other Titles: Proposals for sales increase of selected hotel
Authors: Trnka, Petr
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33540
Keywords: management hotelu;navýšení tržeb;marketing hotelnictví;purkmistr
Keywords in different language: hotel management;sales increase;hotel marketing;purkmistr
Abstract: Cílem bakalářské práce je zvýšení tržeb hotelového provozu. V teoretické části je rozebrán management hotelnictví formou popisu jednotlivých úseků a faktorů ovlivňující obchod. Pro praktickou část byla zvolena společnost hotel Purkmistr. Tato část se věnuje popisu a řízení vybraného hotelu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které mohou pomoci ke zvýšení tržeb hotelu Purkmistr.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to increase sales of selected hotel. The theoretical part of this thesis focuses on management of the hotel industry in form of description of individual departments and factors influencing sales. The practical part contains description and management of the hotel Purkmistr. At the end of this thesis there are given suggestions that could lead to Purkmistr's sales increase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Trnka.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Trnka_o.pdfPosudek oponenta práce586,56 kBAdobe PDFView/Open
Trnka_v.pdfPosudek vedoucího práce520,39 kBAdobe PDFView/Open
Trnka_p.pdfPrůběh obhajoby práce208,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.