Title: Analýza vybraného segmentu zákazníků cestovního ruchu
Other Titles: The analysis of the selected customer segment in tourism
Authors: Žák, Adam
Advisor: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33547
Keywords: cestovní ruch;studenti;marketingový výzkum;itálie
Keywords in different language: tourism;students;marketing survey;italy
Abstract: Tématem této práce je za pomocí analýzy odpovědí studentů prezenčního bakalářského studia zjistit jejich chování při výběru zahraničních dovolených, zejména do Itálie. Cílem práce je zjistit, jaké služby cestovního ruchu tento segment vyžaduje, jak je hodnotí, jak často a na jak dlouho se jich účastní a kolik za ně je ochoten utratit. Marketingový výzkum těchto studentů je proveden kvantitativní metodou za pomoci dotazování online formulářem od společnosti Google. Výstup práce je spojen s marketingovým mixem a z něj plynoucích doporučení, které mohou sloužit pro subjekty poskytující služby cestovního ruchu. Sloužit jim mohou především při vytváření a cílení svých produktů z cestovního ruchu na studenty prezenčního bakalářského studia.
Abstract in different language: The topic of this thesis is to find out by means of the analysis of the behaviour of bachelor´s degree full time students in the selection of foreign holidays especially to Italy. Furthermore it inquires which tourism services this market segment demands, how evaluates them, how often and how long participates in them and how much money is willing to pay for them. Marketing survey of this students is using a quantitative method by means of the online form by Google. The output of this thesis is connected with the marketing mix and his resulting recommendations that can serve for tourism entities who focus on this segment. They can serve them mainly to create and to aim their products of tourism to the bachelor´s degree students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Analyza vybraneho segmentu zakazniku cestovniho ruchu ZAK Adam.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
Zak_o.pdfPosudek oponenta práce808,17 kBAdobe PDFView/Open
Zak_v.pdfPosudek vedoucího práce754,89 kBAdobe PDFView/Open
Zak_p.pdfPrůběh obhajoby práce213,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.