Title: Elektronický geometrický plán
Other Titles: Electronic survey sketch
Authors: Vojík, Michal
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Šťástková Jana, Ing. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33592
Keywords: geometrický plán;elektronický podpis;katastrální pracoviště
Keywords in different language: survey sketch;electronic signature;cadastral workplace
Abstract: Cílem této bakalářské práce je nejen uvedení důležitých a zásadních změn v oblasti zpracování, tvorby a ověřování geometrického plánu v souvislosti s účinností vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ale také snaha přiblížit proces potvrzování GP v elektronické podobě z pohledu pracovníka katastrálního úřadu a poskytnout doplňující výklad některým ustanovením platné katastrální vyhlášky.
Abstract in different language: The main focus of this bachelor thesis is not only introducing of important and radical changes in proceeding, generation and verification of a survey sketch according to effectiveness of decree Nr. 357/2013 Coll., on real estate cadastre, but also an effort to show the process of survey sketch confirmation in electronic form from the view of a cadastre officer and to furnish a complementary explanation of some provisions of valid cadastral regulation as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vojik.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
PO_Vojik_Michal.pdfPosudek oponenta práce759 kBAdobe PDFView/Open
PV_Vojik_Michal.pdfPosudek vedoucího práce685,85 kBAdobe PDFView/Open
M_Vojik.pdfPrůběh obhajoby práce179,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33592

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.