Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMelichar Martin, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKubátová, Dana
dc.date.accepted2018-11-22
dc.date.accessioned2019-03-18T08:42:39Z-
dc.date.available2011-9-1
dc.date.available2019-03-18T08:42:39Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-8-31
dc.identifier77758
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33626
dc.description.abstractPráce se zabývá metodikou volby softwarových filtrů při měření drsnosti povrchu. Práce je členěna na část teoretickou, ve které jsou zpracované obecné poznatky z oblasti teorie měření drsnosti povrchu. Na teoretickou část následně navazuje část praktická s vyhodnocením testů provedených pro vytvoření metodiky volby softwarových filtrů při měření drsnosti.cs
dc.format103 s. (148 592 znaků)
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectfiltrace datcs
dc.subjecthardwarové filtrycs
dc.subjectsoftwarové filtrycs
dc.titleSoftwarové filtry drsnosti povrchucs
dc.title.alternativeSoftware filters of roughnessen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the methodology of selection of software filters for surface roughness measurement. The thesis is divided into a theoretical part in which there is processed general knowledge from trefield of surface roughness measurement theory. The theoretical part follows the practical part with the evaluation of the tests performed to create a methodology of selection of software filters for roughness measurement.en
dc.subject.translatedroughnessen
dc.subject.translatedfiltrationen
dc.subject.translatedhardware filteren
dc.subject.translatedsoftware filteren
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis. P. final Kubatova.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
posudky Kubatova.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kubatova.pdfPosudek vedoucího práce435,95 kBAdobe PDFView/Open
zapis Kubatova.pdfPrůběh obhajoby práce618,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.