Title: Využití virtuálního prototypingu v průběhu vývoje obráběcích strojů
Other Titles: The use of Virtual Prototyping During the Development of Machine Tools
Authors: Hájíček, Zdeněk
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33630
Keywords: simulace;verifikace;3d model;layout
Keywords in different language: simulation;verification;3d model;layout
Abstract: Disertační práce pojednává o využití virtuálního prototypingu v průběhu vývoje obráběcích strojů. Zaměřuje se na popis problematiky v oblasti aplikování simulačních nástrojů pro využití na těžkých obráběcích strojích. Popisuje současný postup vývoje těžkých strojů a začleňuje do něj virtuální stroj jako nový prvek. Dále je představeno, jak využívat virtuální stroj k ověřování jeho budoucích vlastností. Důležitou výhodou je, že ověřování probíhá již v předvýrobní etapě jeho vývoje. Vytváření virtuálních nástrojů vyžaduje složitý a nákladný proces. Proto byla navržena metodika, která tento proces zefektivňuje. Především v oblasti konstruování layoutů (dispozice pracoviště) a následném vytváření simulátorů neboli virtuálních strojů. Aby tato metodika byla aplikovatelná, vyžadovala vývoj vlastních specializovaných databází. Pro přímou konfrontaci s praxí, popsání problematiky a ověření metodiky, byla navázána úzká spolupráce se vzorovou společností Škoda Machine Tool a.s. Plzeň.
Abstract in different language: This dissertation deals with the usage of virtual prototyping during the development of Machine Tools. It is focused on the problems of using simulations for heavy Machine Tools. It described the current process of the developing phases and include a virtual machine as a new element in this process. The virtual machine is paramount in verifying future property of machine tools. One important advantage of this virtual machine tool is that this verification take place in the pre-production phase. Creating virtual tools is complex and a costly process. Therefore, a new methodology has been proposed to make this process more effective especially in the design conceptualization stage and subsequent creation of the simulators. Specialized databases ware developed to be used and applied in this methodology. The identification of the problem about the long duration in design 3D layout as well as technology studies were don with close cooperation with Škoda Machine Tool a.s. Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisPr_Hajicek_24052018_VL.PDFPlný text práce8,27 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Hajicek.pdfPosudek vedoucího práce150,36 kBAdobe PDFView/Open
posudky Hajicek.pdfPosudek oponenta práce117,73 kBAdobe PDFView/Open
Zapis Hajicek.pdfPrůběh obhajoby práce759,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.