Title: Česko-americké vztahy po skončení studené války
Other Titles: Czech-US relations after the end of the Cold war
Authors: Dolejš, Jaroslav
Advisor: Cabadová Waisová, Šárka
Referee: Behenský, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3367
Keywords: česko-americké vztahy;Česká republika;USA;mezinárodní vztahy;zahraniční politika
Keywords in different language: czech-american relations;Czech republic;USA;international relations;foreign policy
Abstract: Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Práce analyzuje vztahy mezi léty 1989 a 2010. Hlavním cílem práce je zjistit jaký vliv na stabilitu a úroveň česko-amerických vztahů mělo české vnitropolitické dění.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to describe and analyze the relations between Czech Republic and the United States of America. The main goal of the thesis is to find out how Czech inner political affairs affect stability and quality of the relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jaroslav_Dolejs.pdfPlný text práce591,69 kBAdobe PDFView/Open
Dolejs_ved.docxPosudek vedoucího práce43,17 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dolejs_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordView/Open
Dolejs.pdfPrůběh obhajoby práce433,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.