Název: Intervence v Iráku - vítězství, či porážka USA?
Další názvy: Intervention in Iraq - victory or defeat of the USA?
Autoři: Hlaváček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Behenský, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3370
Klíčová slova: Intervence;Irák;USA;strategie;poválečná rekonstrukce;vývoj;bezpečnost;ekonomika;politika
Klíčová slova v dalším jazyce: Intervention;Iraq;USA;strategy;post-war reconstruction;development;security;economy;politics
Abstrakt: Cílem títo bakalářské práce je potvrdit fakt, že intervence Spojených států do Iráku, vojenská operace Irácká svoboda a následné pokusy o rekonstrukci země byly provedeny úspěšně a americké působení v Iráku může být označeno jako vítězné. Bude představen zásadní dokument, na němž je práce postavena, a sice Národní strategie pro vítězství v Iráku, vydaná v listopadu 2005. Bude analyzován vývoj ve třech oblastech, vytyčených zmíněnou strategií: v bezpečnostní, ekonomické a politické sféře, přičemž klíčovými zdroji faktů, se kterými bude pracováno, budou čtvrtletní zprávy ministerstva obrany USA o vývoji situace v Iráku. Práce bude obsahovat důležité informace a fakta, na základě kterých bude moci být splněn cíl práce (tj. bude potvrzeno, že intervence v Iráku je vítězstvím USA).
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor's thesis is to confirm the fact, that the American intervention in Iraq, operation Iraqi Freedom and the subsequent reconstruction efforts have been caried out successfully and could be labeled as the victory of the United States. The thesis will introduce its crucial document, the National Strategy for Victory in Iraq issued in November 2005, and will analyze the progress in three areas, outlined in the strategy: security, economic and political tracks. The text will focus on facts from the quarterly reports of the U.S. Department of Defense about the progress in Iraq, which will be the thesis' key source of information. The development in each track will be described. Some important information and facts will be presented in order to achieve the goal of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Hlavacek.pdfPlný text práce576,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavacek_VED.docxPosudek vedoucího práce42,08 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hlavacek_oponent_Behensky.docPosudek oponenta práce46,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hlavacek.pdfPrůběh obhajoby práce275,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3370

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.