Název: Fenomén ropných společností v subsaharské Africe: čínské angažmá
Další názvy: The Phenomenon of the Oil Companies in Sub-Saharan Africa: Chinese Engagement
Autoři: Chabr, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3372
Klíčová slova: Čína;Afrika;ropa;Pekingský konsenzus;společenská odpovědnost firem;OSN;Global compact;Angola;Nigérie;Súdán
Klíčová slova v dalším jazyce: China;Africa;oil;Beijing consensus;corporate social responsibility;UN;Global compact;Angola;Nigeria;Sudan
Abstrakt: Práce se zabývá fenoménem čínských ropných společností působících v subsaharské Africe. Konkrétně se práce zaměřuje na činnost těchto společností v Angole, Nigérii a Súdánu. Kroky čínských ropných společností v těchto státech jsou porovnány s principy iniciativy společenské odpovědnosti firem, kterou spustila OSN pod názvem Global Compact. Zkoumané čínské ropné společnosti se iniciativy Global Compact účastní, a proto by se měly řídit principy této iniciativy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the phenomenon of Chinese oil companies which are engaging in Sub-Saharan Africa. Concretely, the thesis deals with the activities of Chinese oil companies in Angola, Nigeria and Sudan. The moves undertaken by the companies in the territories of Angola, Nigeria and Sudan are compared with the Ten Principles of the UN corporate social responsibility initiative Global Compact. The examined Chinese oil companies are participants of the UN Global Compact initiative, and therefore they should act in adherence with the Ten Principles of the UN Global Compact.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fenomen ropnych spolecnosti v subsaharske Africe - cinske angazma. Bakalarska prace. Jakub Chabr..pdfPlný text práce858,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chabr_VED.docPosudek vedoucího práce41,21 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
chabr_opo_mvbas.docxPosudek oponenta práce44,34 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chabr.pdfPrůběh obhajoby práce306,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3372

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.