Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBehenský, David
dc.contributor.authorMašková, Kateřina
dc.contributor.refereeŽeníšek, Marek
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:34:19Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:34:19Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3381
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analýza vlivu Lisabonské smlouvy na změnu v charakteru spolupráce členů Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). V rámci této společné politiky je základní formou vzájemné spolupráce ustaven mezivládní charakter spolupráce. Objevuje se však výklad, že smlouva vede k výraznému omezení suverenity jednotlivých členských zemí, protože jsou kompetence národních parlamentů přesunuty na orgány Evropské unie. Práce se tak zaměřuje na prvky smlouvy v oblasti SZBP a zkoumá, zda je zde jednotlivým státům omezeno vykonávání jejich suverénních práv. Práce dále předkládá tezi, že Evropskou unii lze považovat za organizaci kolektivní bezpečnosti. Klade si tak za cíl toto hypotetické tvrzení potvrdit a poukázat na vliv změn zavedených Lisabonskou smlouvou na formování organizace tohoto typu.cs
dc.format62 s. (116 026 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectEvropská uniecs
dc.subjectspolečná zahraniční a bezpečnostní politikacs
dc.subjectLisabonská smlouvacs
dc.subjectorganizace kolektivní bezpečnostics
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectsuverenitacs
dc.titleSpolečná zahraniční a bezpečnostní politika EU pod vlivem Lisabonské smlouvycs
dc.title.alternativeCommon Foreign and Security Policy of the EU under the Influence of the Treaty of Lisbonen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of this work is to analyse the influence of changes, brought by the Treaty of Lisbon, on cooperation among the members of the European Union (EU) in the field of common foreign and security policy (CFSP). Intergovernmental cooperation is established as fundamental process of decision making in CFSP. After the enactment of the treaty, there developed an interpretation that the Treaty of Lisbon brings great restrictions of members´ sovereignty because the competencies of national parliaments are transferred on the EU institutions. This work focuses on elements of the Treaty of Lisbon in the field of CFSP and examines, whether the treaty limits performance of sovereign rights of individual member states, or not. Furthermore, the bachelor thesis offers the proposition that the European Union can be regarded as an organization of collective security. The second objective is therefore to approve this proposition and to evaluate the influence of changes made by the treaty on shaping of the organization of collective security.en
dc.subject.translatedEuropean unionen
dc.subject.translatedcommon foreign and security policyen
dc.subject.translatedLisbon treatyen
dc.subject.translatedorganization of collective securityen
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedsovereigntyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce610,58 kBAdobe PDFView/Open
Maskova_vedouci_Behensky.docPosudek vedoucího práce45,5 kBMicrosoft WordView/Open
Maskova_op.docPosudek oponenta práce26,5 kBMicrosoft WordView/Open
Maskova.pdfPrůběh obhajoby práce268,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.