Title: GIS ve výuce zeměpisu na druhém stupni základního vzdělávání
The GIS in Czech lower secondary education of geography
Authors: Rak, Pavel
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2017, č. 1-2, s. 16-22.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2017/clanky/Arnika_2017_1-2_3-Rak-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33897
ISSN: 1804-8366
Keywords: geografické informační systémy;RVP ZV;zeměpis;education;natural science;teaching
Keywords in different language: geographical information system;Czech Framework Education Programme for Elementary Education;geography
Abstract: Ačkoliv se geografické informační systémy (GIS) staly nenahraditelným nástrojem v každodenním životě, jejich využití ve vzdělávání zeměpisu na základních školách není téměř vůbec podpořeno legislativními dokumenty. Využití GIS, ať už jako nástroje výuky nebo předmětu výuky, by mělo být, vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí, zakotveno už i pro základní vzdělávání zeměpisu na druhém stupni.
Abstract in different language: The aim of this article is to describe positives and negatives of introduction of geographical information systems (GIS) into the Czech lower secondary education of geography. GIS is complex system for spatial data processing. Most of us uses the GIS every day, for example web map application Mapy.cz, GPS navigation, online cadaster map, etc. It is time to teach about GIS at school, especially at lower secondary education, because GIS has become a basic tool of everyday life. According to many researches it is possible to implement the GIS to Czech national curriculum of geography for lower secondary education. And finally, GIS could be implement into the other subjects of the Czech lower secondary education, for example Physics, Math, Natural Sciences, etc.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2017)
Číslo 1-2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2017_1-2_3-Rak-web.pdfPlný text1,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.