Název: Vývoj konceptu britské národní identity
Další názvy: Development of the concept of British national identity
Autoři: Sigmundová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Krčálová, Zuzana
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3390
Klíčová slova: britská národní identita;identita;nacionalismus;Anglie;Wales;Skotsko;Irsko;Británie;protestantismus;války;impérium;imigrace;multikulturalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: british national identity;identity;nationalism;England;Wales;Scotland;Ireland;Britain;protestantism;wars;empire;immigration;multiculturalism
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit vývoj konceptu britské národní identity. V rámci tohoto cíle, jsou pak uvedeny atributy, které měly na tento fenomén výraznější vliv, tedy ty, které ho v podstatě formovaly a přeformovávaly. V práci je také kladena otázka dnešního pojetí britské národní identity a jejího směřování.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to present a chronological development of British national identity. In this context, the work presents also attributes which have or had main influence for formation of this phenomenon. With this aim is also connected a question about today´s British national identity and its future development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sigmundova BP.pdfPlný text práce447,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sigmundova_ved.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sigmundova_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce41,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Sigmundova.pdfPrůběh obhajoby práce277,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3390

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.