Title: Didaktika – Člověk a příroda A: synergie škol, univerzit a science center v přírodovědném vzdělávání na základní škole
Other Titles: Didactics – man and nature A: synergy of schools, universities and science centres in science education at secondary school level
Authors: Vočadlová, Klára
Mentlík, Pavel
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 19-25.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-3_Vocadlova-Mentlik-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33903
ISSN: 1804-8366
Keywords: kritická místa kurikula;přírodovědné vzdělávání na základní škole;společenství praxe;projekt Didaktika – Člověk a příroda A;algae;cyanobacteria;teaching
Keywords in different language: critical areas of curriculum;science education at the secondary school level;communities of practice;project Didactics – Man and Nature A
Abstract: Projekt Didaktika – Člověk a příroda A (OPV V V, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí učitelů ZŠ. Cílem projektu je vyvinout inovativní didaktické postupy pro výuku kritických míst kurikula přírodovědných předmětů (biologie, fyziky, chemie a geografie). Činnosti v rámci projektu jsou založeny na spolupráci učitelů 2. stupně základních škol, akademických pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací (science center). Do projektu jsou zapojeny: Západočeská univerzita v Plzni (hlavní řešitel), Univerzita Hradec Králové, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci a science centra iQLANDIA Liberec a Svět techniky Ostrava. Cílová skupina je tvořena 123 učiteli ze 74 škol v České republice.
Abstract in different language: The project Didaktika – Člověk a příroda A (CZ .02 .3.68/ 0.0/0.0/16_011/0000665) is dedicated to strengthen the professional competencies of lower secondary school teachers. The project objective is to develop the innovative methods for teaching the critical areas of science curriculum (biology, physics, chemistry and geography). The project coordination works at collaborative base between secondary school teachers, university staff and professionals from nongovernmental institutions (science centres). Project participants are: University of West Bohemia (project coordinator), University of Hradec Králové, Jan Evangelista Purkyně University, Palacký University Olomouc, science centre iQLANDIA Liberec and Svět techniky Ostrava. Target group consist of 123 science teachers from 74 schools from the Czech Republic.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Články / Articles (CBG)
Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-3_Vocadlova-Mentlik-web.pdfPlný text2,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.