Title: Soudní dvůr Evropské unie a jeho role ve vývoji evropské integrace
Other Titles: Court of Justice of the European Union and its role in the development of European integration
Authors: Tolarová, Tereza
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3394
Keywords: Soudní dvůr Evropské unie;Evropská unie;evropská integrace
Keywords in different language: European court of justice;European union;european integration
Abstract: Stěžejním tématem této práce je význam Soudního dvora EU pro vývoj evropské integrace. Soudní dvůr má nepopíratelný podíl na současnou podobu Evropské unie. Jelikož nebyl závislý na politickém vývoji ve Společenství, stal se v 60. letech velmi důležitým pro prohlubování evropské integrace. Úloha Soudního dvora spočívá v zajišťování dodržování práva, jehož jednotné používání je významným nástrojem integrace a podporuje tak ideu postupného sjednocování. Cílem této bakalářské práce je zodpovědět si několik otázek, a to jaký přínos má Soudní dvůr Evropské unie pro rozvoj integrace, čím a jak dotváří právní řád EU a jak toto dotváření přispívá k integraci. Nejprve se budu zabývat vnitřním fungováním evropské soudní soustavy a jaké pravomoci má Soudní dvůr v institucionální struktuře EU. Poté se budu věnovat jeho soudcovské tvorbě práva a také dotvářením práva. Dotváření práva můžeme popsat jako vyplňování mezer v právních předpisech nebo odstraňování nedokonalostí. Soudcovská tvorba práva na rozdíl od dotváření nenavazuje na již existující právní normu. Takto byla vyvinuta například zásada přednosti evropského práva či pravidlo odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným přenosem evropského práva.
Abstract in different language: The case-law of the Court have had a crucial contribution to the legal system of the EU. It has developed fundamental constitutional principles of EU law which have not been mentioned in the original Treaties. In collaboration with ordinary citizens and the lower courts in the member states, it has managed to make Community law both directly effective and superior to the constitutional orders of the member states. The legal order which has been established through this long period is still developing. This thesis analyses the role of the European Court of Justice in the process of European integration. The role of the Court of Justice as an important supranational institution is discussed by taking into account various decisions of the Court that established the fundamental principles of the European Union Law. In this framework, the thesis will seek to answer such questions as: How did the Court play such an important role in the process of European integration? What are the contributions of the European Court in the development of the EU legal system?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soudni dvur EU a jeho role ve vyvoji evropske integrace.pdfPlný text práce295,65 kBAdobe PDFView/Open
Tolarova_bp_ved_mvbas.docxPosudek vedoucího práce40,62 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Tolarova_BP_MV-BAS_opo.pdfPosudek oponenta práce456,69 kBAdobe PDFView/Open
Tolarova.pdfPrůběh obhajoby práce272,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.