Název: Koaliční vládnutí, komparace Švédska, Dánska, Norska
Další názvy: Different type sof coalitions of Norway. Sweden and Denmark
Autoři: Domerecká, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3400
Klíčová slova: minimální vítězná koalice;nadbytečná koalice;menšinové vlády;office seeking theory;police seeking theory;multipartismus;dominantní strana;predominantní strana;bikameralismus;unikameralismus;pivotální strana;storting;riksdag;folketing;sociální demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: minimal winning coalition;oversized kabinet;minority government;office seeking theory;police seeking theory;multipartism;dominant party;predominant party;bicameralism;unikameralismus;pivotal party;storting;riksdag;folketing;social democracy
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit četnost jednotlivých typů koalic států Norska, Švédska a Dánska, a to jak mezi jednotlivými státy, tak v rámci každého z nich. Dalším stanoveným cílem je také zjistit, která ze stran se v koalicích vyskytuje nejčastěji, tedy jaké strany jsou nejčastěji součástí koalic a o jaký typ koalice (menšinová koaliční vláda, nadbytečná koalice či minimální vítězná koalice) se jedná. Rozsah studie je limitován na období od konce druhé světové války až do posledních parlamentních voleb zkoumaných států.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aids to determine the frequency of different type sof coalitions of Norway. Sweden and Denmark both between countries and in the kontext of each of them. Another stated aim is to determine which of the parties in coalitions appear most frequently, then which parties are most often part of the coalition and which type of coalition is going on (coalition minority government, oversized kabinet, minimal winning coalition). The scope of the study is limited to the period from the end of World War II until the last parliamentary elections surveyed states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Nikola Domerecka .pdfPlný text práce599,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Domerecka_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce41,19 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Domerecka´-opo.docxPosudek oponenta práce0 BMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Domerecka.pdfPrůběh obhajoby práce335,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3400

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.