Title: Koaliční vládnutí, komparace Švédska, Dánska, Norska
Other Titles: Different type sof coalitions of Norway. Sweden and Denmark
Authors: Domerecká, Nikola
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3400
Keywords: minimální vítězná koalice;nadbytečná koalice;menšinové vlády;office seeking theory;police seeking theory;multipartismus;dominantní strana;predominantní strana;bikameralismus;unikameralismus;pivotální strana;storting;riksdag;folketing;sociální demokracie
Keywords in different language: minimal winning coalition;oversized kabinet;minority government;office seeking theory;police seeking theory;multipartism;dominant party;predominant party;bicameralism;unikameralismus;pivotal party;storting;riksdag;folketing;social democracy
Abstract: Tato práce si klade za cíl zjistit četnost jednotlivých typů koalic států Norska, Švédska a Dánska, a to jak mezi jednotlivými státy, tak v rámci každého z nich. Dalším stanoveným cílem je také zjistit, která ze stran se v koalicích vyskytuje nejčastěji, tedy jaké strany jsou nejčastěji součástí koalic a o jaký typ koalice (menšinová koaliční vláda, nadbytečná koalice či minimální vítězná koalice) se jedná. Rozsah studie je limitován na období od konce druhé světové války až do posledních parlamentních voleb zkoumaných států.
Abstract in different language: This work aids to determine the frequency of different type sof coalitions of Norway. Sweden and Denmark both between countries and in the kontext of each of them. Another stated aim is to determine which of the parties in coalitions appear most frequently, then which parties are most often part of the coalition and which type of coalition is going on (coalition minority government, oversized kabinet, minimal winning coalition). The scope of the study is limited to the period from the end of World War II until the last parliamentary elections surveyed states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Nikola Domerecka .pdfPlný text práce599,69 kBAdobe PDFView/Open
Domerecka_bp_ved_pol.docxPosudek vedoucího práce41,19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Domerecka´-opo.docxPosudek oponenta práce0 BMicrosoft Word XMLView/Open
Domerecka.pdfPrůběh obhajoby práce335,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.