Název: Rusko-čínské vztahy po rozpadu SSSR-konfliktní témata
Další názvy: Russian-Chinese relations after the collapse of the SSSR conflicting themes
Autoři: Janků, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Naxera, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3403
Klíčová slova: Rusko;Čína;bezpečnost;vztahy;vojenství;migrace
Klíčová slova v dalším jazyce: Russia;China;security;relations;migration;security
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývala Rusko-čínskými vztahy po rozpadu SSSR- konfliktními tématy. Cílem této práce bylo odvození sektorů, ve kterých je možné nalézt největší konfliktní potenciál ve vztazích Ruska a Číny.Ve vojensko-bezpečnostní spolupráci a problematice čínské migrace je možné sledovat největší konfliktní potenciál. V energetické oblasti existuje soupeření o vliv ve Střední Asii. Na půdě mezinárodních organizací lze sledovat pragmatickou spolupráci.
Abstrakt v dalším jazyce: This objektive with the Russian-Chinese relations after the collapse of the SSSR ?conflicting themes. The aim this study was to derive the sectors in which i tis possible to find the greatest potential for conflict in the relations of Russia and China. This objektive with the Russian-Chinese relations after the collapse of the SSSR ?conflicting themes. The aim this study was to derive the sectors in which i tis possible to find the greatest potential for conflict in the relations of Russia and China.In the military and security cooperation and the isme of finese migration is possible to watt the greatest potential for conflict. In the energy area there is rivalry for influence in Central Asia. In the international organizations can pursue pragmatic cooperation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
janku_ved_mvves.pdfPosudek vedoucího práce480,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janku_OPO.pdfPosudek oponenta práce86,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janku.pdfPrůběh obhajoby práce370,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.