Title: Rusko-čínské vztahy po rozpadu SSSR-konfliktní témata
Other Titles: Russian-Chinese relations after the collapse of the SSSR conflicting themes
Authors: Janků, Dagmar
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Naxera, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3403
Keywords: Rusko;Čína;bezpečnost;vztahy;vojenství;migrace
Keywords in different language: Russia;China;security;relations;migration;security
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývala Rusko-čínskými vztahy po rozpadu SSSR- konfliktními tématy. Cílem této práce bylo odvození sektorů, ve kterých je možné nalézt největší konfliktní potenciál ve vztazích Ruska a Číny.Ve vojensko-bezpečnostní spolupráci a problematice čínské migrace je možné sledovat největší konfliktní potenciál. V energetické oblasti existuje soupeření o vliv ve Střední Asii. Na půdě mezinárodních organizací lze sledovat pragmatickou spolupráci.
Abstract in different language: This objektive with the Russian-Chinese relations after the collapse of the SSSR ?conflicting themes. The aim this study was to derive the sectors in which i tis possible to find the greatest potential for conflict in the relations of Russia and China. This objektive with the Russian-Chinese relations after the collapse of the SSSR ?conflicting themes. The aim this study was to derive the sectors in which i tis possible to find the greatest potential for conflict in the relations of Russia and China.In the military and security cooperation and the isme of finese migration is possible to watt the greatest potential for conflict. In the energy area there is rivalry for influence in Central Asia. In the international organizations can pursue pragmatic cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2012.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
janku_ved_mvves.pdfPosudek vedoucího práce480,14 kBAdobe PDFView/Open
Janku_OPO.pdfPosudek oponenta práce86,78 kBAdobe PDFView/Open
Janku.pdfPrůběh obhajoby práce370,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.