Název: Historicko-politické formování portugalského impéria
Další názvy: Historical and political formation of portuguese empire
Autoři: Weber, Petr
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3404
Klíčová slova: kolonialismus;lusotropikalismus;portugalské koloniální impérium;portugalská územní expanze;dekolonizace
Klíčová slova v dalším jazyce: colonialism;lusotropicalism;portuguese colonial empire;portuguease expansation;decolonization
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na historicko-politické formování portugalského koloniálního impéria. V první části práce je obecně pojednán pojem kolonialismus a jsou vymezeny specifické rysy portugalského kolonialismu. V následující části bakalářské práce jsou analyzovány předpoklady portugalské územní expanze a jsou vymezeny jednotlivé fáze portugalské koloniální expanze. Pozornost je věnována také podobě jednotlivých portugalských kolonií a institu-cionálnímu vývoji portugalského koloniálního impéria.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with historical and political formation of Portuguese Colonial Empire. The fisrt part of thesis focuses on general definition of colonialism and particular characteristics of Portuguese colonialism. The following part of thesis is dedicated to an analysis of historical and political formation of Portuguese Colonial Empire. The typology and evolution of institutional system of Colonial Empire are described as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_WEBER_2012.pdfPlný text práce574,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Weber_VED.docxPosudek vedoucího práce40,86 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
weber_opo_pol.docxPosudek oponenta práce43,73 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Weber.pdfPrůběh obhajoby práce230,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3404

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.