Název: Problematika jednodílných hradů v Čechách
Další názvy: Problems of single core castles in Bohemia.
Autoři: Mašek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hložek, Josef
Oponent: Durdík, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3407
Klíčová slova: jednodílný hrad;středověk;Čechy;sídelní jednotka;geomorfologie terénu;funkce hradu
Klíčová slova v dalším jazyce: single core castle;the Middle Ages;Bohemia;geomorphology of terrain;function of castle
Abstrakt: Předmětem práce je komplexní zhodnocení problematiky jednodílných hradů v Čechách. Je popsána jejich definice a geografické rozložení. Práce se zabývá jejich vazbou na sídelní jednotku, polohou staveniště, dobou vzniku, osobu stavebníka a další. Jsou srovnány dva mikroregiony - Strašicko a Trutnovsko a vybrány další příklady jednodílných hradů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aims of thesis are complex evaluations of problems single core castles in Bohemia. It describes its definition and geography. The thesis is researched its connections to the settlement, site location, period of creation, person builder and other. Two microregions are comparated - Strašicko and Trutnovsko. The other examples of singel core castles are selected.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Problematika jednodilnych hradu v Cechach.pdfPlný text práce5,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek_Hlozek VP.pdfPosudek vedoucího práce678,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek-Durdik OP.pdfPosudek oponenta práce401,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce117,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3407

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.