Title: Picí servisy v době halštatské a časné době laténské
Other Titles: Drinking services during the Hallstatt and early La Tene period
Authors: Bártová, Petra
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: John, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3409
Keywords: doba halštatská;časná doba laténská;pití;keramika;toreutika
Keywords in different language: hallstatt period;early latene period;drinking;ceramics;toreutic
Abstract: Práce se zabývá picími servisy a picími zvyky v období od starší doby halštatské do časné doby laténské. Řešeny jsou zde otázky spojené s picími zvyklostmi a jejich úlohou v rámci společnosti. Pozornost je také věnována možné funkci nádob. Součástí práce je databáze zpracovaná v programu MS Access.
Abstract in different language: This work focuses on drinking services and drinking practices during the Early Hallstatt and Early Latene Period. Discussed are issues related to drinking customs and their role within the society. Attention is paid to possible function of vessels, too. A part of work is database processed in MS Access.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2012.pdfPlný text práce706,23 kBAdobe PDFView/Open
Bartova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce723,82 kBAdobe PDFView/Open
Bartova_John OP.pdfPosudek oponenta práce52,76 kBAdobe PDFView/Open
Bartova.pdfPrůběh obhajoby práce98,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.