Název: Picí servisy v době halštatské a časné době laténské
Další názvy: Drinking services during the Hallstatt and early La Tene period
Autoři: Bártová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: John, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3409
Klíčová slova: doba halštatská;časná doba laténská;pití;keramika;toreutika
Klíčová slova v dalším jazyce: hallstatt period;early latene period;drinking;ceramics;toreutic
Abstrakt: Práce se zabývá picími servisy a picími zvyky v období od starší doby halštatské do časné doby laténské. Řešeny jsou zde otázky spojené s picími zvyklostmi a jejich úlohou v rámci společnosti. Pozornost je také věnována možné funkci nádob. Součástí práce je databáze zpracovaná v programu MS Access.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on drinking services and drinking practices during the Early Hallstatt and Early Latene Period. Discussed are issues related to drinking customs and their role within the society. Attention is paid to possible function of vessels, too. A part of work is database processed in MS Access.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2012.pdfPlný text práce706,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce723,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartova_John OP.pdfPosudek oponenta práce52,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartova.pdfPrůběh obhajoby práce98,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.