Název: Archeologický průzkum Řezenské cesty
Další názvy: An Archaeological Survey of the Regensburg Route
Autoři: Bendová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Zavřel, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3410
Klíčová slova: rekonstrukce stezky;raný středověk;Regensburg;Starý Plzenec;nedestruktivní archeologie;terénní prospekce;kartografické a písemné materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: trail reconstruction;early middle ages;Regensburg;Stary Plzenec;non-destructivearcheology;field prospecting;cartographic and written materials;relics of roads
Abstrakt: Práce se zaměřuje na rekonstrukci průběhu Řezenské stezky v raném středověku konkrétně úseku, který začíná ve Starém Plzenci a končí na hranicích České republiky. Cílem této práce je zjištění dosavadního stavu výzkumu prostřednictvím písemných i kartografických dokumentů. Dále tyto výsledky ověřit na základě nedestruktivního výzkumu a rekonstruovat jednotlivé úseky Řezenské stezky pomocí programu GIS. V poslední části práce jsou získaná data zpracována v databázi a následně interpretovaná s pokusem o jejich dataci.
Abstrakt v dalším jazyce: The work focuses on the reconstruction the paths Regensburg particular period, which begins in Starý Plzenec and ends at the border of the Czech Republic in the early Middle Ages. The aim of this work is to determine the current state of research through written and cartographic documents. Furthermore, these results verified by non-destructive research and reconstruct the various sections ofRegensburg paths using GIS. In the last part the data are processed in a database and then interpreted by an attempt on their dating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Archeologicky pruzkum Rezenske stezky.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova_Zavrel OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bendova.pdfPrůběh obhajoby práce94,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.